Klachten


In mijn beroepsmatig handelen volg ik de beroepscode van de NBVH. Mocht je een klacht hebben over de behandeling dan stel ik het op prijs dat je je klacht eerst met mij bespreekt. Mogelijk gaat het om misverstanden die tijdens een gesprek opgelost kunnen worden. Indien dit niet tot een gewenste oplossing leidt kun je je wenden tot de klachtencommissie van de NBVH, www.nbvh.nl.


 

 


Namaste Webdesign