Werkwijze


Intake

Elke nieuwe cliënt krijgt een kennismaking- en intakegesprek. Jouw vraag of probleem waarvoor je hulp zoekt staat centraal. Bij de intake wordt niet alleen het probleem in kaart gebracht, maar worden ook gegevens verzameld over jouw sociale leefsituatie, jouw gezondheidstoestand en jouw ervaringen met andere hulpverleners.
Indien tijdens de intake of het hulpverleningstraject blijkt dat jouw hulpvraag mijn deskundigheid overstijgt dan zal ik je doorverwijzen.


Behandelplan

Aansluitend aan de intake wordt een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staat jouw hulpvraag omschreven met de doelen die je wilt bereiken. Tevens spreken we af welke methoden en technieken het meest geschikt zijn voor het behalen van jouw doelen. Dit kan zijn hypnotherapie of counseling of allebei.


Evaluatie

De voortgang van de behandeling is regelmatig onderwerp van gesprek. Na vijf consulten (inclusief intake) vindt er een evaluatie plaats van de doelstellingen en het behandelplan. Eventuele bijstellingen worden vastgelegd in het dossier. De behandeling wordt afgesloten in overleg met de cliënt. Dit kan zijn als de in het behandelplan beschreven doelstelling is behaald of als je geen verbetering meer ervaart bij de behandeling. De mogelijkheid tot doorverwijzing en nazorg worden eveneens besproken.


Nazorg

Een nazorgtraject kan bestaan uit een telefonisch contact na een maand tot drie maanden. Hoe dit precies wordt ingevuld is afhankelijk van jouw wensen en de afspraken die er bij de evaluatie en afsluiting van de behandeling zijn gemaakt.Namaste Webdesign